Wednesday, December 15, 2010

Cuba dag 3 Havana vervolg

07-09-2010 vervolg
Na de rumfabriek zijn we naar een museum gegaan. Daar liet ana onze gang gaan. We werden wat overvallen door wat suppoostes. Een ervan pakte mijn fototoestel en gingen ons overal op de foto zetten. Ook waar we niet mochten komen.

07-09-2010 vervolg
After the rum factory, we went to a museum. He left ana our own thing. We were surprised by what some suppoostes. One of them grabbed my camera and took us across the photo. Also, we could not come.We moesten er erg om lachen. Het ging ze natuurlijk om de fooi, maar dit was toch leuk. In eerste instantie waren ze er niet blij mee, met wat we gaven. We gaven nl een dollarbiljetten en dat moeten ze dan omwisselen. Toen we er rolletjes drop erbij deden, toen waren ze dan toch tevreden. Het ging om 4 1 dollarbiljetten. Dus maar erg weinig geld. Het snoep daar waren ze blij mee.

We had to laugh. The course she went to the tip, but it was fun. At first they were not happy with what we gave. Com We gave one dollar bills and that they should exchange. When we drop rolls were there when they were still happy. It was January 4 dollar bills. So very little money. The candy they were glad of it.Op de benedenverdieping ben ik goed door mijn enkel gegaan. Heb een paar minuten op de grond gezeten, alleen om even te betijen. Iedereen wilde mij maar helpen, maar dat afgewezen, want ik weet wel wat ik moet doen. Daarna gestrompeld het museum door. De tegels waren daar erg ongelijk. Heus wel gezien en met beleid gelopen, maar toch erdoorheen gegaan.

On the ground floor, I went right by my ankle. Have a few minutes sitting on the ground, only just to betijen. Everyone wanted me to help, but rejected, because I know what to do. After stumbling through the museum. The tiles were very wrong there. Really seen and walked with policy, but passed through it.

Na de wandeling zijn we gaan lunchen. We kregen beef en kregen een cocktail met blue curaçao. Wat lekker was. Het voorgerecht en nagerecht was voor ons aangepast. We hadden een prachtig uitzicht op Havana.
Daarna zijn we naar het fort gegaan, maar eerst zijn we naar sigarenfabriekje gegaan, waar we de beste sigaren konden kopen, volgens Ana en voor weinig geld. Dit maar niet gedaan. Omdat ik niet weet wie we er blij mee konden maken.

After the walk we had lunch. We had beef and had a cocktail with blue curacao. What was nice. The appetizer and dessert was our custom. We had a wonderful view of Havana.
Then we went to the fort, but first we went to cigar factory, where we could buy the best cigars, according to Ana and for little money. Not done this. Because I do not know who we like it could make.Op 1 van de foto's staat het cafe van Hemmingway. die was gesloten, maar kon tussen de tralies door wel een foto maken.
Daarna richting fort gelopen, maar we mochten niet naar binnen, omdat er iets op het kaartje van Ana stond wat niet goed was. Hier ondervonden we de last van de bureaucratie. Hoe en wat Ana ook uitlegde, we mochten niet naar binnen. Dus hebben we alleen de buitenkant gezien. Ana moest dan ergens anders nieuwe kaarten helen, aan de andere kant van Havana en dan weer terug komen en dan zouden we wel naar binnen mogen. We hebben maar gezegd dat we dat niet hoefden. We vonden het wel best zo. Het was warm en een douche zou heerlijk zijn.

On one of the photos is the cafe of Hemmingway. it was closed but through the bars could have a picture.
Then walked towards fort, but we could not go inside because something on the map of Ana was what was wrong. Here we found the burden of bureaucracy. Ana also explained how and what, we were not allowed inside. So we have only seen the outside. Ana had new cards than anywhere else heal, on the other side of Havana and then come back and we would be allowed to go inside. We only said that we did not. We thought it was best so. It was warm and a shower would be nice.We zijn dan ook naar het hotel teruggebracht en hebben de rest van de middag gerelaxt. Even na 7 uur gaan dineren. Het was bijna hetzelfde buffet als gisteren. Een paar kleine verschillen in met name de vis. Geen wijn bij het eten genomen. Wel na het eten, inde bar een drankje genomen.
Rond 21.30u richting kamer gegaan.

So we are back to the hotel and have the rest of the afternoon gerelaxt. Just after 7 hours to have dinner. The buffet was almost the same as yesterday. Some minor differences, particularly the fish. No wine with dinner. But after dinner, roof bar had a drink.
Around 21.30 went towards room.

Cuba dag 3: Havana

07-09-2010
Vanmorgen hoefden we pas om half 8 op te staan. Konden dus uitslapen. We waren alleen al om 7 uur wakker. We hadden dus de wekker niet hoeven te zetten. We zijn dus om half 8u gaan ontbijten. Het ontbijt was daar erg uitgebreid. Ook weer een buffet, maar heel veel. Je kan het niet verzinnen en het was er.
Om 9 uur zijn we opgehaald door Pedro en Ana. Vandaag gingen we Havana in. Ana vertelde heel veel. Veel over de geschiedenis en de gebouwen, die er vaak als een bouwval eruit zien. Hier en daar zijn ze wel bezig om het te renoveren. De gebouwen zijn architectonisch interessant, omdat ze bijna allemaal van het koloniale bewind zijn. Prachtig mooi, ondanks de vervallenheid.. Ik hoop echt dat ze alles gaan renoveren en niet slopen, want dan gaat er veel geschiedenis en interessante gebouwen weg.

07-09-2010
This morning we did just get up at 7:30. Could therefore sleep. We were alone for 7 hours awake. So we had no need to set the alarm. So we had breakfast at half past 8 am. The breakfast was very extensive. Again a buffet, but many. You can not come up and it was there.
At 9 am we were picked up by Pedro and Ana. Today we went to Havana. Ana told me a lot. Much about the history and the buildings, which often look like a ruin. Here and there they are trying to renovate it. The buildings are architecturally interesting, because almost all of its colonial rule. Absolutely beautiful, despite the dilapidated nature .. I really hope that everything will renovate, not demolish, because then a lot of history and interesting buildings away.

We hebben in het oude centrum rondgelopen en hebben veel gezien. Dat is natuurlijk wel een voordeel als je maar met zijn tweeën bent. Bijna overal kreeg je uitleg over. Ana is ook duidelijk in haar verhaal en niet saai. Het is alleen teveel om alles op te schrijven.
Heb foto's gemaakt van de revolutieplein. Daar vieren ze de revolutie op 26 juli.
Ook foto's gemaakt tijdens de wandeling.

We walked down town and have seen a lot. This is rather an advantage as you are two of you. Almost everywhere you had info on. Ana is also evident in her story and not boring. It's just too much to write anything.
Have pictures of the Revolution Square. As they celebrate their revolution on July 26.
Also photos taken during the walk.We zijn nog naar een rumfabriek
geweest. De Havanaclub, zo heet de rum en is wereldberoemd. Je kan ze ook in Nederland kopen, maar erg duur. (Heb ik nagekeken, toen ik weer terug was.

We went to a rum factory
been. The Havana Club is the name of the rum and is world famous. You can also buy in the Netherlands, but very expensive. (Have I checked when I got back.Het vervolg doe ik er meteen achteraan.

The sequel I immediately behind.

Tuesday, December 14, 2010

Cuba dag 2: Havana

06-09-2010 vervolg
We hadden toen we instapten een halve liter spa blauw gekregen. Die konden we in de nacht nog een keer laten bijvullen, zonder dat het wat kostte.
De 2e maaltijd was een broodmaaltijd. En de keuze was alleen kaas of een eiersalade en ik mocht ze beide niet. We hadden we doorgegeven dat we een dieet hadden, via het reisbureau, maar die waren blijkbaar vergeten het door te geven aan Martinair. Zodoende was er voor ons weinig te eten. Ik kreeg er ook niets voor in de plaats, oftewel ze zochten niets anders na uitleg. Uiteindelijk kreeg we toch trek, want ook Daan had er niets van genomen. Toen toch maar wat eten gevraagd aan de stewardessen. Het enig wat ze in de "aanbieding" hadden was een klein blikje pinda's voor 4 euro. In de winkel koop je zo'n blikje voor rond de 1 euro. Hoezo klantvriendelijk. Maar goed toch maar genomen, want tenslotte moeten we nog een heel eind en al die tijd hongeren is ook niet goed.

06-09-2010 vervolg
We had to when we boarded a pint of spa blue received. That we could in the night again topped up, without some cost.
The second meal was a snack. And the choice was only one cheese or egg salad and I got them both not. We had we passed that we had a diet, through the travel agency, but they were apparently forgot to pass it to Martinair. Thus there was little for us to eat. I got nothing in its place, or anything else they were looking after explanation. Eventually we're hungry, because even Daan had nothing taken. But then some food but asked the flight attendants. The only thing they are in the "offer" had was a small can of peanuts for 4 euros. In the shop you buy a tin for around 1 euro. Why friendly. Anyway taken anyway, because after all we need a long and hungry all the time is not good.We kwamen even na half 6u aan. Voor de landing nog wel wat turbulentie gehad, maar dat was goed te doen. De landing zelf verliep uitstekend.
Ook door de douane verliep alles soepel. Hier en daar even wachten op de tassen, maar het verliep goed. Daan had haar koffer al snel en liep hem lang te zoeken tussen al die koffers en tassen. Uiteindelijk had Daan hem gevonden.
Anna stond op het vliegveld al te wachten. Ze hielp een bordje omhoog, met onze namen, toen we alles doorlopen hadden. We liepen naar buiten en op een bepaalde plek zwaaide ze met haar hand. Blijkbaar tegen onze chauffeur. Ondertussen vroegen we aan Anna hoe groot de groep was en haar antwoord was dat dit het was. We waren dus met onze 2en. We waren erg verbaasd en moesten wat giechelen. We konden het niet geloven, maar moesten het wel. Ondertussen kwam Pedro aanrijden en die deed de koffers achterin en wij stapten in. Nog steeds verbaasd over dat we maar met zijn 2en waren. Anna en Pedro zouden de hele rondreis bij ons blijven.

We arrived just after 6 am to half. Before landing still had some turbulence, but that was doable. The landing itself was excellent.
Also, everything went smoothly through customs. Here and there to wait for the bags, but it went well. Daan soon had her suitcase and walked him long to find among all the suitcases and bags. Daan had finally found him.
Anna was already waiting at the airport. She helped up a sign with our names when we had gone through everything. We walked outside and at a particular place she waved her hand. Apparently at our driver. Meanwhile, we asked how big the group was Anna and her response was that this was it. So we were in our 2and. We were very surprised and some were giggling. We could not believe it, but had it. Meanwhile, Pedro drove up and opened the suitcases and we got in the back. Still surprised that we only had his 2and. Anna and Pedro, the whole journey with us.Ondertussen reden we naar het Hotel Commodoro, waar we 4 dagen zouden blijven. Anna checkte ons in. We kregen kamernr. 871 en onze koffer/tas werden naar de kamer gebracht door de belboy. We hebben onze spullen neergezet en de kamer bekeken. Het leek wel een bungalow. Had een huiskamer, slaapkamer en een keukentje en een badkamer. Ook nog een balkon. Het was vlakbij het zwembad en we hadden ook nog wat uitzicht op zee. We zijn eerst gaan eten, wat een buffet was. Hebben een lekker wijntje erbij genomen. Deze betaald met het geld wat we van mijn moeder gehad hebben, voor dit soort dingen. Eten was in de prijs inbegrepen, drinken niet.
Na het eten zijn we nog even naar de bar gegaan om wat lekkers te drinken, daarna zijn we gaan douchen en slapen. Tenslotte is reizen vermoeiend, zeker zo'n lange.

Meanwhile, we drove to the Hotel Commodoro, where we would stay four days. Anna checked us. We got kamernr. 871 and our case / bag were led into the chamber through the belboy. We put our stuff down and the room looked. It looked like a bungalow. Had a living room, bedroom and a kitchenette and a bathroom. Also a balcony. It was near the pool and we had some sea views. First we eat, which was a buffet. Have a nice glass of wine taken. This paid with the money we have had from my mother, for things like this. Food was included in the price, do not drink.
After dinner we went to went to the bar to drink something nice, then we take a shower and sleep. Finally tiring travel, especially so long.

Monday, December 13, 2010

Cuba: ernaar toe

Na een onrustige nacht een uur te vroeg opgestaan. Om 09.30u belde Daan al dat ze al op Schiphol was aangekomen. Ik werd wat later opgehaald door Henk en Lydia. Tenslotte woon ik niet zo ver van Schiphol af en ben je er in ongeveer een kwartiertje.
Op Schiphol zag ik Daan al snel staan. Na de begroeting hebben we snel ingecheckt en zijn we door de paspoortcontrole gegaan. Daar hebben we wat rondgelopen en wat gegeten en gedronken. Beiden hebben niets taxfree gekocht, puur alleen omdat we niets nodig hadden.

To 09.30u called Daan all that she has arrived at the airport. I was a little later picked up by Hank and Lydia. Finally, I live not far from the airport, and you're there in about fifteen minutes.
At the airport I saw Daan soon stand. After the greeting, we quickly checked in and we went through passport control. There we walked around and ate and drank. Both have not purchased tax-free, just purely because we needed anything.

Wat het maffe was, was dat zodra ik op Schiphol was iedereen in het engels tegen mij begon te praten. Niet tegen Daan, wel tegen mij. En dat bleef zo totdat ik in het vliegtuig stapte. Heb geen idee waarom dit nu was.
Om ong. 13.45u zijn we ingestapt en een half uurtje later zijn we vertrokken. Het was een vlucht van Martinair. De reis verliep goed. Bij deze vlucht van Martinair moest je overal voor betalen, dus hebben we niets gedaan en gekocht.
Bij de 1e maaltijd zat kip, aardappelen en broccoli. Heb er weinig van gegeten, want ik vind broccoli niet lekker. Ook van de bijgerechten weinig gegeten, omdat er melkbestanddelen in zat. Wel een broodje gegeten. Hebben nog een extra broodje gevraagd en zowaar gekregen.
Daarna wat gepuzzeld/gelezen, alvorens te gaan slapen.

After a restless night one hour too early. As for the weird was that when I was at Schiphol everybody in English to me started talking. Not against Daan, or against me. And remained so until I boarded the plane. Have no idea why this was now.
For about 13.45h we boarded an hour and half later we left. It was a Martinair flight. The trip went well. This flight Martinair you had to pay for everything, so we have nothing done and bought.
At the first meal Sat chicken, potatoes and broccoli. Have little to eat, because I do not like broccoli. Even the little side dishes eaten, because milk solids Sat A lunch. Have an extra sandwich and asked actually received.
After some puzzled / read before going to sleep.

Wednesday, December 1, 2010

Vakantie geweest en eindelijk weer een werkende pc.

Eindelijk weer online. Nu ik een nieuwe pc heb kan ik mijn blog beter bijwerken.
Ben ondertussen naar Cuba geweest. Met Daniëlle. Het was een fantastische vakantie. Mooi land, vriendelijke mensen en geschiedenis en cultuur. Anders dan de andere vakantie. Echt een aanrader.

Finally back online. Now I have a new PC can I update my blog better.
Meanwhile, Ben has been to Cuba. With Danielle. It was a fantastic holiday. Beautiful country, friendly people and history and culture. Unlike other holiday. Highly recommended.

Wednesday, July 28, 2010

Nog 40 dagen en dan op vakantie.

Nog 40 dagen en dan vertrek ik met Daniëlle naar Cuba. Een rondreis met een internationaal gezelschap. We weten pas wie er in het gezelschap zitten, als we daar zijn. We krijgen de namen niet van te voren te weten, omdat ie blijkbaar dan nog niet bekend zijn. Ook hoe groot de groep is, hebben we geen idee van. Ben wel benieuwd naar Cuba, met hun cultuur, muziek en natuur.

Still 40 days and then I go by Daniel to Cuba. A tour with an international audience. We only know who is sitting in the company, when we get there. We get the names to know in advance, because he apparently is still not known. Also how big the group, we have no idea. Am curious to Cuba, their culture, music and nature.

Monday, July 26, 2010

blog aangemaakt

Vandaag dan een blog aangemaakt. Ik hoop dat ik trouw ben om hem in te vullen en bij te houden. Ik ga er in ieder geval mijn best voor doen.

Today I created a blog. I hope I am faithful to him to fill and maintain. In any case I'm going to do my best.