Monday, January 10, 2011

Cuba dag 9 Santiago de Cuba

Vervolg 12-09-2010
Ook hadden we 's middags veel last van flinke regenbuien. We konden helaas de kerk niet in, omdat er een kerkdienst bezig was. De pastoor leek hel en verdoemenis te prediken, want zo ging hij te keer. Ana had bloemen en kaarsjes gekocht en de koster zou deze later neerleggen en aansteken. We zijn wel, met toestemming, even binnen geweest, maar we waren snel weer buiten. Wilden de dienst niet verstoren. Er stonden buiten de kerk heel wat kraampjes, om gelovige dingen te verkopen, maar ook kunst. Er stonden ook wat opdringende verkopers. Ging stug door, ook al zei je duidelijk nee. Nu ging het om een bidprentje, wat zal het de volgende keer zijn? Nee, is toch echt nee bij mij.Na bezoek van de bedevaartkerk zijn we naar het hotel gegaan. Dat is op een plein en daar heeft Fidel zijn eerste rede gehouden, voor de revolutie.
Eenmaal binnen en met het inchecken, bleek dat er iets mis was met de airco. In heel het hotel. We moesten naar een ander hotel, heel vervelend, maar niet heus. We kregen een beter hotel met 5 sterren. Wel aan de rand van de stad, maar dat vonden we niet erg. In dat hotel was het inchecken snel gebeurt. Was een mooie kamer.We zijn eerst maar geld gaan wisselen, nadat we onze spullen in de kamer hadden gebracht. Toen naar de happy hour, die ze in het hotel hadden. Dwz.: bestel je 1 drankje en je krijgt er 2. Daarna zijn we gaan eten en toen weer naar de bar, waar je een prachtig uitzicht had, over de stad.Hebben zitten kletsen met een Joke uit Belgiƫ, die erg ontevreden was met haar gids en reisgenoten. Dat waren 2 oudere Nederlanders en de gids die 12 jaar in Nederland heeft gewoond. Dat was haar groep, dus ook niet groot. De Nederlanders kwamen mij aardig over, maar het leeftijdsverschil is wel wat groot. En de gids leek mij ook aardig en qua leeftijd meer passend bij Joke. Maar goed, ze had geen Ana en Pedro.We also had afternoon severely affected by strong rain. Unfortunately we could not in the church because a church was doing. The priest seemed to preach doom and gloom, because as he once did. Ana had bought flowers and candles and the clerk would later lay down and fire. We have, with permission, just been inside, but we were soon out. Wanted to not disrupt service. There were many stalls outside the church, faithful to sell things, but also art. There were also some intrusive sales. Went doggedly, even though you clearly said no. Now it was a devotional, what will the next time? No, really is no for me.After visiting the pilgrimage church we went to the hotel. That is a square and that Castro has held his first speech, before the revolution.
Once inside and with the check, it appeared that something was wrong with the air conditioning. Throughout the hotel. We had to go to another hotel, very annoying, but not really. We got a better hotel with 5 stars. However, on the outskirts of town, but we did not mind. In this hotel the check quickly. Was a nice room.First we start shifting money but, after we had put stuff in the room. When the happy hour, they had at the hotel. Ie.: Buy one drink and you get 2. Then we had dinner and then back at the bar, where you had a great view over the city.Have been chatting with a Joke from Belgium, who was very unhappy with her guide and traveling companions. They were two elderly Dutch and guide who has lived 12 years in the Netherlands. That was her group is not large. The Dutch came to like me, but the age difference is something big. And the guide seemed too nice and in age more matching Joke. Anyway, she had no Ana and Pedro.

Saturday, January 8, 2011

Cuba dag 8 Santiago de Cuba

12-09-2010
Vandaag op weg naar Santiago de Cuba. Een lange rit. De zon scheen en we konden op tijd weg van deze plek. De hotelmanager bood ons nog een andere maaltijd aan, als een compromis voor het slechte eten van gisteren. Maar dat hebben we maar afgeslagen, omdat we vandaag weer elders waren.

Today on the way to Santiago de Cuba. A long ride. The sun was shining and we were on time away from this place. The hotel manager offered us another meal, as a compromise for the bad eating yesterday. But we only repulsed, because today we were elsewhereOmdat we allen snel klaar waren, vertrokken we 20 minuten eerder dan afgesproken. Het kostte wel wat moeite om van het hotel weg te rijden, want die stond midden in de stad en met vele smalle wegen. En de weg waaraan het hotel stond, daar werd aan gewerkt. We moesten dus achteruit en daar stonden meer bussen en auto's. Met wat geduld is het dan eindelijk gelukt.

Because we all soon were ready, we left 20 minutes earlier than expected. It took some effort to pull away from the hotel, which stands right in the city, with many narrow roads. And the road where the hotel stood, there was working. So we had to back and there were more buses and cars. With patience has finally succeeded.We hebben ergens een tussenstop gehad, nadat we een aantal uren gereden hadden. We konden zodoende wat drinken kopen en naar de wc. Na een kwartiertje zijn we weer verder gereden.

We have a stopover somewhere had a few hours after we had ridden. So we could buy a drink and go to the bathroom. After fifteen minutes we drove back.Na een uurtje bleek dat Pedro verkeerd is gereden en we hadden veel moeite om weer op de juiste weg te komen. Pedro reed deze route pas voor de 2e keer en waar we gepauzeerd hadden is het makkelijk om de verkeerde weg te nemen. We zijn eerst een stuk terug gereden en daarna via een andere weg, weer de goede weg op gereden.

After an hour ride turned out that Pedro is wrong and we had a lot of effort to get back on track to come. Pedro was driving this route for only the second time and where we were paused it's easy to take the wrong path. We first drove a lot back and then another out, and drove on the right track.De lunch hebben we in een stadje gedaan. Eerst hebben we ergens naar een bandje geluisterd en waar ik een bloem van 1 van de muzikanten kreeg. Een goed bandje. Heerlijk om naar de luisteren. Achteraf vind ik het jammer dat ik geen cd heb hun heb gekocht. We namen ook een vruchtendrankje. We konden kiezen tussen met rum en zonder rum. Omdat we nog moesten lunchen hebben we zonder rum genomen. Het was heerlijk. Trouwens of het nu met of zonder was: het kostte dezelfde prijs: 3 peso's.

Lunch, we made a town. First we listened to a tape somewhere where I found a flower of one of the musicians got. A good band. Great to listen to. In retrospect, I regret that I do not have their CD I bought. We also took a fruit drink. We could choose between with or without rum rum. Because we had lunch we made without rum. It was delicious. Moreover, whether with or without wax: it took the same prize: 3 pesos.In een hotel hebben we geluncht. Daar hadden ze lekkere draadjes vlees. Ook daar speelde een bandje, maar die was vertrokken voordat we een fooi konden geven.
Na de lunch op weg naar Santiago de Cuba. Nu via de goede weg. De auto geeft nog steeds problemen, dat zal zo wel blijven.

In a hotel we had lunch. They had delicious meat threads. There, too, played a tape, but had left before we could give a tip.
After lunch on the way to Santiago de Cuba. Now on the right track. The car still gives problems, it will continue to do so.In Santiago de Cuba gingen we naar een kerk, wat een bedevaartskerk was voor de mensen die in de kopermijnen werken. En de familie dus. Daar stond de beschermvrouwe van de kopermijnen en zonnebloemen en meer dingen, maar dat zijn de 2 dingen die mij bij zijn gebleven.

In Santiago de Cuba we went to a church, which is a pilgrimage church for those in the copper mines. And thus the family. There was the patron of the copper mines and sunflowers and more things, but those are the two things that have stayed with me.Erheen kregen we nog van iemand elk een stukje koper, onverwerkt. We waren helemaal verbaasd dat we er niet voor hoefden te betalen. We hebben het een enkele keer gevraagd.

Go there, we had one of each a piece of copper, unprocessed. We were completely surprised that we do not have to pay. We have asked a few times.

Thursday, January 6, 2011

Cuba dag 7 Gamaguey

11-09-2010
Vandaag naar de volgende plek. We verlaten dus Trinidad. Vannacht zijn we beiden gestoken door musquitos. Pedro en Ana trouwens ook. Het is dus goed dat we naar een andere plek gaan zonder musquitos.

11-09-2010
Today to the next spot. So we leave Trinidad. Tonight we are both stung by musquitos. Pedro and Ana indeed. So it is good that we went to another place without musquitos.We zijn op tijd vertrokken, richting Sancti Spiritus. Daar zijn we door het centrum gelopen en zoals gewoonlijk zijn daar vele koloniale gebouwen te vinden. Ook hier is het weer voor een groot deel vervallen.

We left on time, direction Sancti Spiritus. There we walked through downtown and as usual there are many colonial buildings. Also here it is again largely due.We zijn hier over de oudste brug van Cuba gewandeld, die gebouwd is in 1825.

We are the oldest bridge in Cuba walked, built in 1825.Na onze wandeling in Sancti Spiritus zijn we gaan lunchen ergens in Middle of Nowhere. Dit restaurant had voornamelijk pork te eten (varkensvlees), maar voor ons hadden ze kip klaargemaakt. Een kippenpoot, die heerlijk gekruid was en erg lekker..
Na de lunch naar Camaguey.

After our walk in Sancti Spiritus, we had lunch somewhere in Middle of Nowhere. This restaurant was mainly to eat pork (pork), but for us they had cooked chicken. A chicken leg, which was deliciously seasoned and very tasty ..
After lunch to Camaguey.De auto leek er af en toe mee op te houden, maar Pedro deed zijn kunstje en dan deed hij het weer. (uitzetten en aan zetten, tijdens het rijden) Ook klapte hij bij elke hobbel en bobbel die we tegen kwamen, de auto natuurlijk.

The car now and then seemed to stop, but Pedro did his tricks and then he did it again. (Turn off and on, while driving), he also klpte every bump and bulge we encountered the car of course.We werden vlakbij het centrum afgezet, waarna we een wandeling door het centrum gingen doen, richting het hotel.

We were dropped off near the center, then we walk through the center were going to do, towards the hotel.Oa het plein San Juan de Dios bezocht. Dit is trouwens de stad, waar je 's avonds niet op pad moet gaan, als toerist. De enige stad waar we een waarschuwing voor kregen.

Among others the plaza of San Juan de Dios visited. This is also the city where an evening on the road should not go as tourists. The only city where we were given a warning.Het was tijdens de wandeling erg warm en benauwd. Had hier veel last van en moest water gaan kopen. Wat uiteindelijk wel lukte, maar moest er wel vele kleine straatjes door gaan.

It was during the walk very hot and stuffy. Had a lot of experience and had to buy water. What eventually succeeded, but it had to go through many narrow streets.Het hotel staat ergens midden in het centrum. Het was een aardige kamer. Het restaurant is op de 5e verdieping. Het eten viel tegen. Rijst met varkensvlees en dat konden ze niet aanpassen. Hebben dus alleen wat salade gegeten, want ook de rest viel wat tegen.

The hotel is somewhere in the center. It was a nice room. The restaurant is on the fifth floor. The food was disappointing. Rice with pork and they could not adapt. Affect only ate some salad, because the rest was a bit disappointing.'s Avonds zijn we naar een show geweest, in het hotel. Een salsashow in combinatie met het zwembad. Erg leuk. Na de show naar de pianobar gegaan. Helaas zonder piano.
Pedro kwam er later nog bij zitten. Ana was vermoedelijk in slaap gevallen.

In the evening we went to a show been in the hotel. A salsa show in conjunction with the pool. Very nice. After the show went to the piano bar. Unfortunately, no piano.
Pedro came later when sitting. Ana was probably asleep.

Wednesday, January 5, 2011

Cuba dag 6 Trinidad

10-09-2010
Om 9.00u moesten we klaar staan. We konden dus geen geld wisselen. Ook omdat er een computerstoring was. Het wisselen ging gewoon in het hotel, waar een bank een kantoortje had. We zijn, toen we weg reden, eerst naar een bank in Trinidad gegaan.

10-09-2010
At 9.00 we were ready. We had no money exchange. Also because there was a computer glitch. Changing just went into the hotel, where a bank had an office. We, therefore when we left, first went to a bank in Trinidad.Daarna hadden we een excursie in Trinidad. Dat was een stadswandeling, met heel veel uitleg van Ana. Vele koloniale huizen gezien, die aardig vervallen waren. Er was ook een museum Romantico daar.

We then had a tour in Trinidad. That was a walk, with lots of explanation of Ana. Seen many colonial houses, which were quite expired. There was also a museum there Romantico.

Daar hebben we een tijdje rondgedwaald. We kregen ook wat uitleg van een vrouw die daar werkte.

There we wandered around for a while. We got some information from a woman who worked there.Daarna zijn we naar een souveniersmarkt gelopen. Die stond niet zover daar vandaan. Leuke en mooie dingen, maar veel daarvan gebruik je in Nederland niet meer of het verdwijnt in een kast. Het was weer een warme/benauwde dag, dus ik was weer helemaal nat van het zweet.

Then we walked to a souveniersmarkt. That was not far away. Nice and beautiful things, but much of it is used in the Netherlands no longer whether it disappears in a closet. It was a hot / muggy day, so I was completely wet with sweat.Nadat we daar klaar waren zijn we gaan lunchen in Parque Cubano. Lekker gegeten. Heb alleen vergeten wat het was.
Trinidad staat trouwens op het werelderfgoedlijst. Wat logisch is, maar ze moeten het wel gaan opknappen.

After we were done we ate lunch at Parque Cubano. Good food. 've Just forgotten what it was.
Trinidad is also on the World Heritage List. This makes sense, but they need to refurbish it.Vanuit Parque Cubano kan je een mooie wandeling maken naar een waterval. Die was mij afgeraden ivm mijn geblesseerde enkel. Het was af en toe glad en dan kan je zo'n enkel niet gebruiken. Daan is wel gegaan. Ze had een gids voor zichzelf.

From Parque Cubano is a nice hike to a waterfall. Who had advised me not because of my injured ankle. It was slippery and sometimes you can not use a single. Daan is gone. She had a guide for themselves.Bij terugkomst was ze blij dat ze hem gedaan had, ook al was ze door het weer niet helemaal naar de waterval gelopen. Te gevaarlijk ivm gladheid. Ik had mijn ereader bij mij en ben gaan lezen, toen Daan aan het wandelen was. Ana en Pedro hadden zoiets nog nooit gezien en hadden er vele vragen over. Ook over mijn camera en bril. Ondertussen was het echt noodweer geworden: onweer en pijpenstelen regen.

Upon returning, she was glad she did, even though she was not quite the weather to run the waterfall. Too dangerous due to slippery. I had my ereader and am going to read to me, when Daan was out walking. Ana and Pedro had never seen anything like and had many questions. About my camera and glasses. Meanwhile, the real storm Joined: pipe steal thunder and rain.Maakte mij wel wat zorgen om Daan, in het noodweer, maar tenslotte had ze een gids bij zich, dus moet het wel goed komen. Daan is 2 en een half uur weggeweest. Ze hadden nog thee gedronken bij een farmershouse, onderweg. Het was een speciale thee. Ik had een flesje meegegeven, zodat ze er een beetje in kon doen en ik het ook nog kon proeven. Was het flesje helemaal gevuld en was nog warm. Heerlijk was het.

Made me a bit worried about Daan in the storm, but finally she had a guide with them, so it should be fine. Daan is 2 and half hours left. They had tea at a farmers house, move. It was a special tea. I was given a bottle so they could do a little and I still could taste. Was completely filled and the bottle was still hot. Was wonderful.Toen Daan terug was, zijn we weer terug naar het hotel gegaan, waar Daan is gaan douchen en ik ben gaan zwemmen. Het zwembadwater was warm.

Daan was back then, we went back to the hotel where Daan has a shower and I'm going swimming. The pool water was warm.Rond 7 uur gaan eten, wat weer een buffet was. Ook vanavond was er weer een prachtige zonsondergang te zien. Daarna weer naar de zwembadbar gegaan voor een drankje.

About 7 hours to eat, which in turn was a buffet. Also tonight there was a beautiful sunset to see. Then we went to the pool bar for a drink.

Monday, January 3, 2011

Cuba dag 5 Trinidad

09-09-2010
Vandaag gaan we naar Trinidad. Een stad in Cuba, niet het eilandje dus. Deze stad is arm. Toch wel wat armer dan de rest. Omdat het een lange tocht is, moesten we vroeg op staan. Dus om 7 uur ging de wekker.

09-09-2010
Today we are going to Trinidad. A city in Cuba, the island is not so. This town is poor. A bit poorer than the rest. Because it is a long trip, we had an early start. So the alarm went off at 7 hours.We vertrokken op tijd. Onderweg zijn we nog naar een klein dierenparkje geweest, met de lokale dieren. Wat toch wel een beetje interessant was, want zodoende zagen we de boomratten.

We left on time. Along the way we went to a small animal park have been maintained, the local animals. What quite a bit was interesting, because thus we saw the tree rats.Daarna zijn we naar een krokodillenfarm gegaan. Ik was al eens in andere krokodillenfarms geweest, in andere landen, maar daar werden hele kippen gegeven, maar hier waren het overgebleven botten met nog wat vlees eraan. De beesten wilden deze graag hebben.

Then we went to a crocodile farm. I was doing some other crocodile farms have been in other countries, but there were whole chickens, but here were the remaining bones with some meat on it. The beasts would be happy to have.Het was een warme, vochtige dag, dus er werd weer heel wat af gezweet. Zeker als je moest lopen/wandelen, zeker op deze farm, waar je toch redelijk wat af moest lopen. Ik was weer eens drijfnat. Gelukkig kon ik wat koeler worden tijdens de lunch. Ik had zalm en Daan had kip. Beiden was lekker. Ook hebben we guavesap gedronken.

It was a hot, humid days, so there was again a lot of sweat off. Especially if you had to run / walk, especially on this farm, where you still had to walk quite a bit off. I was soaking wet again. Luckily I could be a bit cooler during lunch. I had salmon and chicken had Daan. Both were delicious. We also guavesap drunk.Na de lunch zijn we richting Trinidad gegaan. We hadden in Cienfuegos nog een tussenstop gehad. Een stadje in de omgeving. Daar hebben we wat rondgelopen. Een shop bekeken waar je alleen met de nationale pesos kon betalen, dus voor de Cubanen en niet voor de toeristen. Interessant om te zien. Ook kon je daar met je bonnenboekje terecht.

After lunch we went towards Trinidad. We had a stopover in Cienfuegos had. A town in the area. There we walked around. A shop where you can only view the national pesos could pay, so for the Cubans and not for the tourists. Interesting to see. Also you could go there with your vouchers.In Trinidad overvalt de armoede toch wel. Het zier er meer verpauperd uit, nog meer vervallen dan de andere steden/plaatsen. Mensen zijn vriendelijk.
We zitten in een all-inclusive hotel. Hebben een kleine kamer, een airco, een tv waar je voor moet betalen (hebben we niet gebruikt) en een kleine badkamer. Alles is net groot genoeg, voor de paar dagen dat we hier zijn.

In Trinidad overcomes poverty anyway. The whit more impoverished, get even more run down than the other cities / locations. People are friendly.
We are in an all-inclusive hotel. Have a small room, an air conditioner, a TV where you pay (we have not used) and a small bathroom. Everything is just big enough for the few days we're here.

We waren te laat om te wisselen, dit moet dus morgen maar gebeuren. We zijn toen maar een drankje gaan drinken: all-inclusive, he. Daarna op zoek naar het restaurant. Wat we met moeite hadden gevonden. Was ook een buffet, maar minder uitgebreid dan in Havana. Het is er niet druk, maar we zijn er tenslotte in het laagseizoen. We hebben wel lekker gegeten. Nog naar een prachtig zonsondergang gekeken.

We were too late to change, this must happen tomorrow. We then only drink one drink: all-inclusive, hey. Then find the restaurant. What we had found with difficulty. Was also a buffet, but less extensive than in Havana. It is not crowded, but we are finally in season. We do have good food. Still looking for a beautiful sunset.Daarna bij de bar een drankje gedronken. Er was nog een entertaimentteam bezig om te oefenen voor de avond, maar die hebben we niet gezien. Want we zijn voor die tijd al richting kamer gegaan.
We hebben onze drankjes in plastic glazen gedronken. Cuba Libre in plastic, ach het was te drinken.

After a drink at the bar drinking. There was an entertainment team working to train for the evening, but we have not seen. Because we were heading for those days gone room.
We drank our drinks in plastic glasses. Cuba Libre in plastic, well it was to drink.

Sunday, January 2, 2011

Cuba dag 4 Havana

08-09-2010
Vandaag hebben we een toer gemaakt naar een prachtig vallei. Het duurde 2 en half uur om er te komen. We gingen over de snelweg. Deze snelweg is vlak na de revolutie aangelegd en iedereen mag er gebruik van maken.

08-09-2010
Today we made a tour to a beautiful valley. It took 2 and half hours to get there. We went across the highway. This highway was built just after the revolution and everyone should use it.Echt iedereen, zoals: voetgangers, paardrijders, koetsen, fietsen, brommers/scooters, motors, auto's natuurlijk, vrachtwagens, echt alles dus. Het was een mooie tocht, met vele mooie uitzichten. Cuba is een prachtig eiland.

Really everyone, including: pedestrians, horse riders, carriages, bicycles, mopeds / scooters, motorcycles, cars, of course, trucks, so really everything. It was a beautiful trip, with beautiful views. Cuba is a beautiful island.Het Vinalesvallei ziet er paradijselijk uit. Heel groen en gewoon mooi.

It looks heavenly Vinalesvallei out. Very green and just beautiful.We zijn ook nog naar grotten gegaan. Daar hebben we een stukje in gevaren. Deze grotten heten Cueva del Indio. Was een leuke tocht, die helaas niet lang duurde.

We also went to caves. We have a piece in danger. These caves are called Cueva del Indio. Was a nice tour, which unfortunately did not take long.Wel veel foto's gemaakt. Vooral bij de hotel los Jazmines, daar waren prachtige uitzichten te zien.
We hebben geluncht bij een plek waar muurschilderingen waren. Als lunch kregen we een omelet, want ze serveerden alleen varkensvlees daar. Was lekker. Zelfs Daan vond de rijst met bonen lekker.

A lot of pictures. Especially in the hotel los Jazmines, there were beautiful views to see.
We had lunch at a place where murals were. For lunch we had an omelet, just because they served pork there. Was good. Daan even liked the rice and beans tasty.Op de terugweg aardig wat foto's gemaakt van mooie luchten. Hieraan kan je zien dat de regenseizoen is.

On the way quite a few pictures of beautiful skies. To this you can see that the rain season.Na 14.00u hadden we regelmatig een kort regenbuitje. We zaten heerlijk droog in onze taxi. Om 16.00u waren we weer terug in het hotel. We gingen eerst een drankje doen en daarna zijn we langs de winkeltjes gelopen, die daar in de buurt waren. We hadden onderweg al wat souverniers gekocht.

After 14:00 we had a brief rain shower regularly. We sat in our nice dry cab. At 16:00 we were back at the hotel. We first have a drink and then we walked around the shops, who were in the vicinity. We secured everything bought souvenirs.Het diner was weer een buffet, wat goed te eten was. Daarna weer wat gedronken bij de bar. Daar hadden we veel lol. Ook met een paar Belgen, die ook een rondreis deden, alleen anders.

We The dinner was a buffet, which is good to eat. After a bit drunk at the bar. We had fun. Even with a few Belgians, who also did a tour, just different.