Tuesday, March 22, 2011

Cuba dag 11 Holguin

14-09-2010
Vandaag een lange reisdag. We gaan naar Holguin. De rit verliep moeizaam, omdat de auto nog niet gemaakt was en dus onderweg geregeld problemen hadden.In Chorro de Maita, is een nagemaakte Indianendorp. Een soort openlucht museumpje. We waren net op de tijd voor de show. Aan het eind van de show moesten we natuurlijk meespelen, maar niet gedaan ivm met mijn enkel. Ik wees ernaar en toen kwamen ze met een 1 of ander kruidenmengsel wat zou helpen.Ze zwaaiden er alleen mee en dat zou al helpen. De medicijnman zwaaide er natuurlijk mee, anders hielp het niet ;-)
Na de show zijn we naar de archeologische graven gegaan. Daar lagen de Spanjaarden en de Indianen door elkaar. Erg interessant.Ondertussen was Pedro weer weggegaan om de auto te repareren. Hij is nergens binnen geweest. Hij is meteen weggegaan, nadat hij ons had afgezet.Na de graven zijn we gaan lunchen. Pedro was nog steeds niet terug. We kregen kip en friet. De 1e x dat we friet kregen in Cuba. De rijst was sterk gekruid, wat niet echt lekker was. We hadden nog een cocktail gehad en kregen vruchten toe. Na het eten was het wachten op Pedro en dat duurde lang. We zijn het park wat beter gaan bekijken en weer terug naar de lunchplek.Om 3 uur was Pedro er eindelijk. Ana was een beetje boos, omdat Pedro dat dag ervoor een iddag vrij had en toen niets aan de auto heeft gedaan. Toen hij er was , wil de hij meteen weer vertrekken. Wilde niet lunchen, we hadden het eten nog wel bewaard voor hem, maar hij wilde niet.Dus verder op weg naar Holguin. Daar zijn we nog even de stad in gegaan. Daarna naar het hotel gegaan, wat in de middle of nowhere was. Het is een hotel waar meestal alleen maar Cubanen komen. Heeft een prachtig uitzicht en doet goed aan. Het begon even later ook nog te regenen. We waren net op tijd in de hotelkamer, want we waren net binnen en het begon flink te onweren en te regenen.Heerlijk gedoucht en zijn daarna gaan eten. Dat was rond 19.00u. We aten nu gelijk met Ana en Pedro. We kregen beef en friet. Deze friet was beter dan vanmiddag. We hadden een gezellige diner. Na het diner zijn we naar de lounge gegaan en daar in de schommelstoelen gaan relaxen.Today a long day. We're going to Holguin. The trip was difficult, because the car has not been made, so go regularly had problems.
In Chorro de Maita, is a fake Indian village. An open air museum. We were just in time for the show. At the end of the show we had to play, but not done due to my ankle. I pointed at it and they came with a 1 or other seasoning would help.They waved only and we should all help. The medicine man waved them of course, otherwise it did not help ;-)
After the show we went to the archaeological dig. There lay the Spaniards and the Indians together. Very interesting.
Meanwhile, Pedro went away to get the car repaired. He has never been inside. He immediately left, after he had dropped us.After lunch we went to the graves. Pedro was still gone. We had chicken and fries. X the first chips that we had in Cuba. The rice was very spicy, which is not really nice. We had had a cocktail and fruits were increased. After dinner had to wait for Pedro and took a long time. We better go see the park and back to the lunch spot. For 3 hours was finally Pedro. Ana was a bit angry because the day before Pedro had a iddag Fri then nothing on the car did. When he was there, he wants to turn around. Did not have lunch, we had dinner still kept for him, but he did not.So on your way to Holguin. As we went into town gone. Then went to the hotel, which was in the middle of nowhere. It is usually only a hotel where Cubans come. Has a beautiful view and doing well. It started to rain a little later. We were just in time in the hotel room because we were just in and it started to thunder and rain a lot.Delicious showered and then eat. That was around 19:00. We ate right now with Pedro and Ana. We had beef and fries. These fries were better than this afternoon. We had a nice dinner. After dinner we went to the lounge and went there in the rocking chairs to relax.

No comments:

Post a Comment

Let op: Alle reacties worden gemodereerd. Het duurt derhalve soms even voordat je reactie verschijnt. Het heeft geen zin om je bericht meerdere keren te versturen.

Note: All comments are moderated. Therefore, sometimes it takes a while before your comment appears. It makes no sense to post multiple times to send.