Thursday, March 24, 2011

Cuba de laatste 4 dagen/ the last 4 days Varadero

16-09-2010 tot 21-09-2010
Vandaag gaan we naar Varadero. Daar blijven we 4 dagen. Heerlijk genieten van de zon, strand en de zee.Na het ontbijt gingen we eerst nog naar het mausoleum van Che en zijn overleden companen. Eerst gingen we naar het winkeltje en daarna richting het mausoleum. Maar helaas mochten we geen tassen mee naar binnen brengen.Dus alles (ook de buidel, dat mocht ook niet) naar Pedro gebracht die bij die bij de auto bleef. Voordat we naar binnen mochten moesten we onze petten en andere hoofddeksels afdoen en mochten we we niet hard praten, alleen fluisteren.Er werd zelfs opgelet of we dat wel deden. Niet alleen Che ligt daar, maar ook zijn companen in de revolutie, die overleden zijn. Daarna zijn we naar het museum gegaan die over Che ging. Er waren nog vele spullen van hem overgebleven die tentoongesteld werden en ook heel veel foto's. Zo warm als het buiten was, zo koud was het in het museum.Daarna op stap naar Varadero. Onderweg nog een plasstop gehad. En daarna in 1x naar het Hotel, waar we 4 dagen zouden verblijven. Bij het hotel afscheid genomen van Ana en Pedro. Helaas konden we nog niet naar onze kamer, want die was nog niet klaar. We moesten nog een hele middag wachten. Wel konden we al gebruik maken van alle dingen van het hotel.Het is een all-incluse hotel. Dus we konden eten en drinken. Zijn dan ook gaan lunchen, wat redelijk was. Gebruik maken van het zwembad/strand. Alleen hadden we geen plek om ons te verkleden. Dus maar wat rondgehangen en af en toe een drankje genomen. Tegen 16.00u konden we naar onze kamer, volgens de receptie. Maar toen we daar waren, was de kamer nog niet klaar en moesten nog wachten. Kamer was niet in het hotel zelf, maar in een dependance aan de overkant. Ook goed.Uiteindelijk konden we naar onze kamer. We hadden een piepklein badkamertje. Wat aangerommeld en gedoucht. Daarna naar het hotel en wat wezen drinken en gaan dineren, wat ook redelijk was. Daarna van het uitzicht genoten, onder het genot van een drankje.
De andere dagen zijn we veel op het strand geweest, hebben weinig gedaan. Echt uitgerust: eten, drinken, verbranden door de zon en op zoek naar schaduw. Gelezen. Dus heerlijk gerelaxt. Hebben de winkeltjes in de buurt van het hotel nog bezocht.Op de 20e zijn we om 12.35u opgehaald. Moesten nog een tijdje rijden naar Havana. De reis terug verliep vlot. We hebben onze plek nog ge-upgrate voor 60 euro pp.
Ivm mist in Amsterdam duurde het landen langer dan verwacht.Uiteindelijk hebben de piloten kunnen landen. Waren rond 13.00u terug in Nederland. Daan werd opgehaald door haar ouders. Die stonden al te wachten. Die heb ik begroet en meteen afscheid van genomen, wat ik wel heel erg ongezellig vond, maar mijn "taxi" stonden ook al te wachten. Dus moest ik helaas alles snel doen. Heb een fantastische vakantie gehad met Daan. Dank je wel daarvoor.Ik vind Cuba echt een aanrader voor een vakantie. De mensen zijn vriendelijk en behulpzaam. Eten is wat minder, maar redelijk goed.16/09/2010 to 21/09/2010
Today we are going to Varadero. We stay four days. Enjoy the sun, sand and sea.
After breakfast we went first went to the mausoleum of Che and his deceased companions. First we went to the shop and then towards the mausoleum. But unfortunately we were not allowed to bring in bags. So everything (including the bag, which was not) brought to Pedro who stayed with the car.Before we could enter we had hats and other headgear wrist and we were not we talking loud, just whisper. They even pay attention if we did. Che is not only there, but his companions in the Revolution, who are deceased. Then we went to the museum who Che was. There were many things left of him were on display and lots of pictures. As warm as it was outside, so cold it was in the museum.Then step on to Varadero. Along the way we had a pee stop. And then in 1x to the Hotel, where we would spend four days. At the hotel goodbye to Ana and Pedro. Unfortunately we could not go to our room because it was not finished. We had to wait an entire afternoon.But we could all use all the things away. It is an all-incluse hotel. So we could eat and drink. Are therefore going to lunch, what was reasonable. Using the pool / beach. Only we had no place for us to dress. So I hung around and occasionally had a drink. At 16.00pm we could to our room, according to the reception. But when we were there, the room was not ready and had to wait. Room was not in the hotel itself, but in an annex across the street. Also good.Eventually we could to our room. We had a tiny small bathroom. What aangerommeld and showered. Then to the hotel and drink some orphans and dine, whatever was reasonable. Then enjoyed the view, while enjoying a drink.The other day we went to the beach a lot, have done little. Really equipped: eating, drinking, burnt by the sun and seeking shade. Read. So delicious gerelaxt. Do the shops near the hotel we visited.On the 20th we picked up at 12.35u. Had to drive to Havana for a while. The trip back was smooth. We have our place upgrade process still based on 60 euros per person.
Because of fog in Amsterdam countries took longer than expected. Eventually the pilots to land. Were around 13.00pm to the Netherlands. Daan was picked up by her parents. Who were already waiting.Which I immediately greeted and taken leave of, what I really felt uncomfortable, but my "taxi" were already waiting. So unfortunately I had to do everything fast. Have had a fantastic holiday with Daan. Thank you for that.
I think Cuba really a must for a holiday. The people are friendly and helpful. Food is less, but pretty good.

No comments:

Post a Comment

Let op: Alle reacties worden gemodereerd. Het duurt derhalve soms even voordat je reactie verschijnt. Het heeft geen zin om je bericht meerdere keren te versturen.

Note: All comments are moderated. Therefore, sometimes it takes a while before your comment appears. It makes no sense to post multiple times to send.